Vadybos sesija skirta CEO

Pateiksime įžvalgas ir rekomenduosime tolimesnius vadybos žingsnius
 
Rezervuokite vadybos diagnostikos sesiją, rašydami Laurai Gerrits-Gedvilei lg@improvement.lt

Kas mes esame ?

Mes žinome kaip perlaužti senus vadybos įpročius į vertės kūrimą klientui. Vystome holistinę LEAN vadybą, kuri apima įmonę kaip visumą, didinant prisitaikymo prie rinkos greitį, horizontaliais ir vertikaliais veiklos rodikliais išklojant kliento kelionę įmonėje.  Perėjimą iš tradicinės į holistinę LEAN vadybą pradedame kartu su aukščiausio lygio vadovais.

Ką mes darome ?

"AŠ PAVARGAU VALDYTI VIENAS"
"AŠ PAVARGAU VALDYTI ĮMONĘ KAIP ATSKIRAS DALIS"
"NORIU ORIENTUOTIS Į VERTĖS KŪRIMĄ"

Taip savo problemą mums išreiškia įmonės vadovai ir savininkai. Mes tikim, jog prasmingas veiklos valdymas, atsuktas į klientą ir sukurtas pačių žmonių, leis Jums patirti ramybę.

Registruokitės į Akademiją

STRATEGIJOS INFRASTRUKTŪRA©
Programos pradžia: kovo 23 d. Kaunas

KATA TRENERIS (KATA COACH©)
Programos pradžia: spalio 5 - 6 d. Kaunas