Paslaugos

Mūsų paslaugos

KASDIENIS VEIKLOS VALDYMAS© (ASAICHI)

KASDIENIS VEIKLOS VALDYMAS© (Asaichi) - tai strategijos įgyvendinimo disciplina, orientuota į nuolatinį vertės didinimą klientui. 

SKIRTA ĮMONĖMS, kurios siekia:
Strategijos įgyvendinimo planą „popieriuje" paversti „gyva" ir vizualiai matoma įmonėje kasdiene veiklos tobulinimo rutina.

End-to-end veiklos rodikliais, orientuotais į klientą, įtraukti esamas "atskiras funkcijų karalystes" į vientisą valdymą.

 • „Iš apačios į viršų" ir atvirkščiai pagreitinti komunikacijos ir problemų sprendimų laiką bei išgryninti vadovo rolę veiklos tobulinime
 • Turėti discipliną, leidžiančią greitai keisti esamus vadybos įpročius ir elgseną į tai, ko nori klientas ir rinka šiandien.
 • Po LEAN įrankių diegimo tradiciniame valdyme, pereiti į holistinį įmonės valdymą, kuriame išnyksta atskirų funkcijų efektyvumas viena kitos sąskaita, ir atsiranda horizontalus valdymas.

LEAN PASLAUGŲ ĮMONĖJE©

Paslaugų įmonės patiria gerokai didesnę klientų poreikių variaciją nei gamybinė įmonė. Paslaugose skirtingai nuo gamybos klientas dalyvauja pačiame gamybos procese. Dėl to tradicinis "gamybinis LEAN taikymas" netinka paslaugų įmonei.

Net iki 80% darbo laiko paslaugų įmonės darbuotojai sunaudoja klaidingiems užklausimams taisyti, kilusiems dėl liguistai veikiančių įmonės procesų. 

 • Kurie iš jūsų tikslų padeda didinti klientų pasitenkinimą?
 • Kurie iš rodiklių padeda išpildyti kliento poreikį teisingai iš pirmo karto?
 • Kiek nereikalingo darbo valandų ir žmonių energijos sutaupytumėte sistemingai spręsdami klaidingos paklausos priežastis?
 • Kiek sutrumpintumėte laiką nuo kliento poreikio gavimo iki sąskaitos išrašymo?

 

Į šiuos ir daugiau klausimų mes padėsime rasti Jums praktinių sesijų ciklo metu.

LEAN paslaugų sesijų ciklas apima:

 • Tikslų ir veiklos rodiklių paslaugos įmonėje nustatymas (end-to-end)
 • Klaidingų užklausų mažinimas nuo 30-50 proc. 
 • Vadovų ugdymas įtraukti komandas į veiklos tobulinimą ir vertės kūrimą klientams
 • Kasdienis vizualinis veiklos valdymas
 • Naujų darbuotojų apmokymas atlikti pasikartojančias operacijas pagal TWI (training within industry)

Sesijų ciklą sukursime pagal jūsų konkretų poreikį.

VADOVAS-LEAN TRENERIS©

DVI LEAN PUSĖS: žmonės ir procesai yra vienodai svarbios, norint išlaikyti pokyčius. LEAN įrankiai paliekami "išgyventi patys sau", kai vadovai nežino kaip įtraukti darbuotojus į jų palaikymą ir tobulinimą. Vadovo rolė yra būti TRENERIU, ugdant naują komandos mąstymą ir įpročius atlikti procesus šiek tiek geriau kasdien. Itin dažnai LEAN diegimas pradedamas nuo techninės įrankių pusės, bet vadovams neperduodamas Trenerio DNR.

VADOVAS-LEAN TRENERIS© - individualiai organizacijai paruošta "hands-on" programa, kuri 70 proc. vyksta realioje veikloje. Aukščiausio, vidurinės ir pirmo lygio grandies vadovai aktyviai atlieka trenerio rolę, vedant kasdienio veiklos valdymo susirinkimus bei dalyvaujant  problemų sprendimų "gemboje". Kiekvienam vadovui IMPROVEMENT trenerė suteikia grįžtamąjį ryšį ir koučingo/mentoringo sesijas.

 

Projekto rezultatas:

- Vadovai iš "gaisrų gesintojų" ar specialistų tampa Treneriais. HR vadovui perduodama programos struktūra ir jis/ji apmokomi perduoti Trenerio DNR naujai ateinantiems vadovams. 

- Vadovai išmoksta užduoti atvirus klausimus ir įtraukti komandas į rodiklių gerinimą

- Vadovai išmoksta naudoti greitus PDCA ciklus ir įtraukti komandą į procesų tobulinimą

- Vadovai veda susirinkimą, kuriame 70 proc. kalba komanda. 

 Daugiau rasite www.leantreneris.lt

HOLISTINĖ LEAN ĮMONĖ©

HOLISTINĖ LEAN ĮMONĖ© - individualiai sukurtas projektas konkrečiai organizacijai, siekiančiai turėti gyvą ir vertę kuriančią valdymą ir procesus, kuri apima organizaciją kaip visumą, o ne atskirų jų dalių efektyvumą.

Skirta įmonėms, kurios 2 ir daugiau metų dirba pagal LEAN ar veiklos tobulinimo filosofiją, ir priėjo aklavietę, arba įmonėms, kurios netiki įrankiais it piliulėmis ir ieško būdų kaip sukurti konkurencinį pranašumą.

Projekto elementai:

 • Įmonės veiklos diagnostika (Big Picture Financial Map)
 • Resursų apribojimai ir pajėgumai
 • Klientų esama paklausa (Demand Analysis)

 

 • Veiklos rodiklių ir strategijos atotrūkis 
 • Procesų inžinerija (process redesign)
 • Valdymo infrastruktūra
 • Horizontalių indikatorių vizualizacija
 • Rizikos valdymas
 • End-to-end procesų studijavimas kartu su vadovais
 • Vadovų ugdymas visame tame

 

STRATEGIJOS INFRASTRUKTŪRA ©

STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS© - individualiai organizacijai paruoštas strateginių sesijų ciklas, naudojant Hoshin Kanri, TRIZ inovacijų ir ateities  kūrimo (the Future Design) metodikų integracijas. Aukščiausio ir vidurinės grandies lygio vadovai aktyviai dalyvauja ne tik komandinėse sesijose, bet ir visame pasirengimo procese. Visų lygių darbuotojai ir vadovai "catch - ball" ir grįžtamojo ryšio sesijų pagalba įtraukiami strategijos planavimą ir įgyvendinimą.

Projekto rezultatas:
Aukščiausio ir vidurinės grandies lygio vadovai apsibrėžia strategijos įgyvendinimo prioritetus, tarpusavyje pasidalina atsakomybes ir resursus. Horizontaliai suderinti tikslai susiejami su End-to-end veiklos rodikliais ir vizualizuojami lentoje.

 • Suformuojamas vieningas vadovų komandos požiūris į įmonės santykį su klientu, strateginius tikslus ir jų taktinius prioritetus.
 • Sudaryti strategijos įgyvendinimo planai visose grandyse ir nustatoma jų periodinis aptarimas ir mokymasis.

PROBLEMŲ SPRENDIMO DISCIPLINA ©

PROBLEMŲ SPRENDIMO DISCIPLINA skirta įmonėms:
Kurios dirba pagal LEAN ar veiklos tobulinimo filosofiją, ir dabar siekia integruoti tarp-funkcinį problemų-sprendimą į kasdienę vadovų veiklą;

Kurios yra LEAN ar veiklos tobulinimo pradžioje ir nori pradėti praktikuoti tarp-funkcinį problemų sprendimą.

KOKS DISCIPLINOS TIKSLAS?
Integruoti tarp-funkcinę problemų-sprendimų discipliną į vadovų kasdienę veiklą, keičiant epizodišką problemų-sprendimų praktiką į tvarią praktiką.

Disciplina gali apimti šiuos metodus ir jų integracijas:

 • Spręsti problemas PDCA, A3 ar DMAIC būdu
 • Naudoti inovacijų TRIZ metodologiją problemoms spręsti
 • VANGUAARD metodika spręsti problemas paslaugų procesuose.
 • Atskirti kada naudoti histogramą, o kada proceso diagramą veiklos rodiklių stebėjimui lentoje.
 • Mokėti išskaičiuoti proceso matavimo variaciją ir nustatyti variacijos ribas, bei proceso tikslą.
 • Gebėti tobulinti procesą PDCA būdu, įtraukiant komandą į kasdienį veiklos tobulinimą.
 • Išmokti integruoti problemų sprendimą į kasdienį vizualų veiklos valdymą.
 • Suprasti savo-vadovo rolę problemų sprendime.