Atlikti darbaiTRUKMĖ


Kliento tikslas:

Sukurti holistinį veiklos valdymo modelį, pagrįstą Lean principais visuose įmonės lygiuose ir valdyboje.


Įgyvendintas pokytis 2018-2020 :

Su Trukmės valdybos nariais ir vadovais sukurta strategijos įgyvendinimo ir kasdienio veiklos valdymo disciplina, kurioje vadovai stengiasi būti treneriais savo komandoms. Kartu su Trukmės valdybos nariais ir vadovais sukurta į klientą orientuota strategijos įgyvendinimo ir kasdienio veiklos valdymo rutina, kurioje vadovai stengiasi būti treneriais savo komandose tobulinant veiklą ir ugdant naujus įpročius. PDCA mąstymo įtvirtinimui buvo teikiama individuali mentorystė, o tolesniam palaikymui apmokomi vidiniai treneriai. Veiklos tobulinimo kelionė tęsiasi.


Kliento atsiliepimas:

Apie pokytį skaitykite: http://www.improvement.lt/Komunikacijos-svarba-LEAN-kelioneje/

Toliau įmonei rekomenduojame:

-   Sukurti strateginį aiškumą visoje organizacijoje, kad kiekvienas dirbantis žinotų, koks įmonės strateginis tikslas ir ką jis reiškia klientui bei suprastų, kaip jis prisideda prie to 

-  Išlaikyti orientaciją į klientą kasdienėse rutinose ir disciplinoje 

- Valdybai susitelkti ir išlaikyti fokusą nuosekliai PDCA būdu dirbant su ilgalaikės strategijos įgyvendinimu 

- Vadovams stiprinti savo Lean lyderystę ir dar nuosekliau įtraukti žmones į veiklos gerinimą ir reflektuoti su komandomis apie savo tobulėjimą.


Mano būstas


Kliento tikslas:

Sukurti veiklos valdymo modelį, kuris užtikrintų didelės įmonės pajėgumą greitai atsigręžti į klientą ir didinti vertės kūrimą. Sukurti vadovų ir komandų discipliną (daily visual management & strategy deployment) orientuotą ne pagal org. struktūrą, o pagal informacijos srautą nuo kliento užklausos iki jos išpildymo.


Įgyvendintas pokytis 2018-2020 tebevyksta:

Pokytis prasidėjo su aukščiausio lygio vadovais perėjus end-to-end kliento kelionę. Sukurta aukščiausio lygio vadovų kasdienė veiklos valdymo disciplina. PDCA mąstymo ugdymas suteikiant individualią trenerystę kiekvienam vadovui. Sukurta Kauno reg. vadovų ir komandų kasdienė veiklos valdymo disciplina. Toliau kuriama strategijos įgyvendinimo disciplina orientuotą į klientą. Apmokyti vidiniai treneriai vesti sesijas technikams ir vadybininkams. Dar laukia 2 metų kelias iki holistinio įmonės valdymo.


Kliento atsiliepimas:

Privertė mus-vadovus pamatyti organizaciją kliento akimis ir padėti įgyvendinti drąsius pokyčius. Vytautas Turonis generalinis direktorius

Toliau įmonei rekomenduojame:

- Sukurti strateginį aiškumą visoje organizacijoje, kad kiekvienas dirbantis žinotų koks įmonės strateginis tikslas ir kaip jis prisideda prie to

- Vadovų komandai stiprinti discipliną įgyvendinant ilgalaikę įmonės strategiją (Obeya vizualų kambarį, kuriame vizualizuotas ilgalaikės strategijos įgyvendinimo procesas, rolės, statusai, terminai, rizikos ir pan.), tai padės užtkrinti komunikaciją vadovų komandoje ir nuosekliai siekti tikslo

- Stiprinti aukšičusio lygio vadovų Lean lyderystę. T.y. kiekvienas vadovas turi mokėti kaskaduoti strategiją horizontaliai ir vertikaliai, bet įgyvendinti ją taikant Lean disciplinas.


Nordea bank


Kliento tikslas:

Padėti COO paruošti Group functions organizacijos top vadovus holistiniam vadybos pokyčiui. Pakeisti tradicinį vadovų mąstymą ir sukurti kasdienę veiklos tobulinimo discipliną nuo top vadovų. Kiekvienam vadovui skirti 10-15 individualių koučingo-mentoringo sesijų pokyčio tvarumui užtikrinti. Group functions organizaciją Nordea Banke sudaro devyni lygiai ir 4.000 darbuotojų.


Įgyvendintas pokytis 2016-2017:

Sukurta kasdienė vizualaus veiklos valdymo disciplina naudojant Leankit.com tarp vienuolikos top vadovų, dirbančių Suomijoje, Švedijoje ir Danijoje. kartu su aukščiausio lygio vadovais ir jų komandomis sukurtas strategijos įgyvendinimo planas, orientuotas į išorinį ir vidinį klientą. Išgryninti tikslai, strateginės taktikos, horizontalūs bei vertikalūs veiklos rodikliai. Apmokyti du vidiniai treneriai toliau tobulinti kasdienę veiklos gerinimo discipliną.


Kliento atsiliepimas:

Laura worked with senior management of GF group functions organization in Nordea and was responsible for establishing daily management discipline and strategy deployment. Her high competencies on holistic Lean management changed our mindset of traditional silo-based measures and vertical strategy deployment. Working together with Laura opened new understanding of the intention behind Lean, which is to manage the company as one system, not as separate parts. I was trained by her to continue the strategy deployment aligning silos horizontally and coaching senior managers to act upon the purpose of the bank from the customers point of view. Monica Stjerna, Operational Excellence Coach, NORDEA BANK

Apie pokytį skaitykite: http://www.improvement.lt/Cultural-transformation-in-the-biggest-Scandinavian-bank/

Toliau įmonei rekomenduojame:

- sukurti transformacijos strategiją, kuri apima ir procesinę ir kultūrinę dalį 

- sukurti strateginį aiškumą, kurio dėka visi įmonėje dirbantys vadovai žinotų kur eina bankas ir kaip jų komanda prisideda prie to 

- kurti procesus matant visumą, ne pavienes funkcijas 

- diegti Lean principus pagal end-to-end kliento kelionę, nebrukant tradicinių KPI'aisų ir neskaldant įmonės kaip visumos 

- įtraukti CEO ir aukščiausio lygio vadovus į "gembas", kurios padės jiems būti matomiems organizacijoje 

- stiprinti pokyčių agentų kompetencijas.


Selteka


Kliento tikslas:

Sukurti įmonėje Lean vadybos infrastruktūrą: strategijos planavimą ir įgyvendinimą, kasdienį vizualų veiklos valdymą, procesų tobulinimą ir problemų sprendimą. Taip pat paruošti vidinius Lean trenerius, galinčius palaikyti disciplinas bei įvesti naujus komandos narius į veiklos gerinimą.


Įgyvendintas pokytis 2016-2018:

Partnerystės metu su vadovų komanda sukurta: strategijos įgyvendinimo planas, sutartos efektyvumo didinimo taktikos, įmonės tikslai susieti su kliento lūkesčiais, nustatyti horizontalūs rodikliai vadovų komandai. Vadovai apmokyti kaskaduoti įmonės strateginius tikslus į savo komandas ir horizontaliai suderinti veiksmų planus. Sukurta kasdienio vizualaus valdymo disciplina visuose lygiuose. Vadovai apmokyti vesti Lean lentos susirinkimus įtraukiant komandą, pasirinkti aktualius rodiklius, leidžiančius identifikuoti procesų kliūtis. Paruošti vidiniai Lean treneriai tęstiniam darbui su vadovų komanda ir Lean kultūros palaikymui. Sukurta problemų sprendimų disciplina, kurios pagalba komandos įgyvendina strateginius tikslus.


Kliento atsiliepimas:

Toliau įmonei rekomenduojame:

- nenustoti komunikuoti strategiją ir įtraukti komandas į jos įgyvendinimą 

- stiprinti vidinių Lean trenerių ir CEO kompetencijas įtraukti komandas į strategijos įgyvendinimo discipliną 

- gilintis į kliento poreikius, pasirinkti kliento segmentą, suprasti ką jis laiko verte 

- stiprinti marketingą komunikuojant klientui suteikiamas vertes.


UAB PHILLIP MORRIS LIETUVA


Kliento tikslas:

Sukurti kasdienio veiklos valdymo sistemą (angl. daily management system), keturiuose organizacijos lygiuose, suteikti 4-5 individualias koučingo-mentoringo sesijas kiekvienam vadovui, kurių tikslas išmokyti vadovus spręsti problemas PDCA būdu, mokėti eskaluoti problemas grįstas faktais ir būti treneriais savo komandoms. Paruošti vidinius trenerius perduodant Vadovas – Lean Treneris mokymų programos žinias. . Sukurti strategijos planavimo ir įgyvendinimo infrastruktūrą nuo aukščiausio lygio vadovų iki komandų bei integruoti tikslus ir rodiklius į kasdienes vizualias lentas.


Įgyvendintas pokytis 2015-2017:

Individualiai PML Lietuva vadovams sukurta programa „Vadovas-Lean Treneris“, kurios metu daugiau nei 70 vadovų susikūrė vizualias Lean lentas savo komandose ir kartu su IMPROVEMENT treneriais vedė realius susirinkimus, taikant veiklos tobulinimo ir koučingo Kata metodiką. Sukurta strategijos planavimo ir įgyvendinimo infrastruktūra (str. planning and deployment) ir nuosekliai įgyvendintas strategijos kaskadavimo planas nuo top vadovų iki komandų.


Kliento atsiliepimas:

2013 m. pastebėjome, kad nors ir labai geros, bet atskirai sukurtos Lean iniciatyvos buvo paliktos „išgyventi“ pačios sau, nes nebuvo integruotos į kasdienę veiklą ir strategiją. Iš to, kas buvo nuveikta teigiamo, daug kas dingo, neliko dalies gerų praktikų. LEAN yra holistinė vadybos sistema, reikalaujanti kiekvieno vadovo ir darbuotojo disciplinos kurti vertę. Man buvo labai svarbu sukurti strateginį aiškumą ir kasdieninę discipliną organizacijoje. IMPROVEMENT treneriai padėjo nuosekliai įgyvendinti šį pokytį. Rimvydas Pundinas PML fabriko direktorius

Apie pokytį skaitykite: http://www.improvement.lt/Vadovo-vaidmuo-kasdieniame-veiklos-valdyme/

Toliau įmonei rekomenduojame:

Užtikrinti, kad naujai atėjęs įmonės vadovas ar vadovai įsilietų į Lean discipliną.


Kitron


Kliento tikslas:

Sukurti kasdienio veiklos valdymo sistemą (angl. daily management system), keturiuose organizacijos lygiuose ir suteikti individualias koučingo-mentoringo sesijas kiekvienam vadovui. Paruošti vidinius trenerius palaikyti susirinkimų discipliną. Sukurti Kitron vadovams skirtą gidą, kuris padeda vidiniams Lean treneriams įvesti naujai prisijungusius vadovus į kasdienį veiklos valdymą ir tobulinimą.


Įgyvendintas pokytis 2015-2017:

Daugiau nei 60 vadovų Kitron buvo treniruojami metus laiko kurti Lean lentas įtraukiant savo komandas. Kitron Lietuvoje tapo Lean kompetencijos centru grupės mastu. Kasdienio vizualaus veiklos valdymo principų buvo mokomi įmonės grupės vadovai iš JAV, Kinijos, Švedijos ir Norvegijos įmonių. Švedijoje ir Norvegijoje gamybos vadovai buvo apmokyti susikurti vizualias lentas, išgryninti veiklos rodiklius, dirbti su PDCA ir eskalacijomis. Lietuvoje paruošti trys vidiniai treneriai, kurie ir toliau palaiko šią discipliną.


Kliento atsiliepimas:

MPROVEMENT Coaches are highly motivated and qualified professionals with experience in all aspects of operational excellence, lean and continuous improvement. Laura and her partners at Improvement helped us with the design, development and implementation of a Daily Management Board system which resulted in a clear improvement in our ability to quickly and systematically adapt to challenges on the shopfloor. COO of Kitron Group, Israel Losada.

Toliau įmonei rekomenduojame:

- susikurti strateginį aiškumą, strateginiuose tiksluose atrasti klientą 

- kadangi Kitron įmonė Lietuvoje yra A tipo įmonė, kurioje nuolat ieškoma komponentų, rekomenduojame mažiau fokusuoti į rodiklį "utilized labour hours" atskirose gamybos operacijose, daugiau į komponentų sinchronizacija yra labai svarbi 

- palaipsniui panaikinti su kliento tikslu konfliktuojančius veiklos rodiklius bei tarp funkcijų konfliktuojančius rodiklius 

- auginti vidinių Lean trenerių kompetencijų augimą, kad jie galėtų dirbti su grupės top vadovais.


SMALL PLANET AIRLINES


Kliento tikslas:

Sukurti "operational excellence" veiklos modelį padedantį įmonei valdyti procesus ir laiku priimti sprendimus dėl ilgalaikės ir trumpalaikės strategijos.


Įgyvendintas pokytis 2017-2018:

Deja darbus pradėjome per vėlai. 2017 m. spalį, vizualizavus end-to-end veiklos planavimo ir įgyvendinimo procesą vasaros sezonui 2018, paaiškėjo faktai rodantys sezono išpildymo riziką. Pamenu kaip naktį nemiegojau, galvodama, jog kuo greičiau turime perteikti šią informaciją CEO ryte. Taip ir padarėme. Surėmus pečius su CEO atmerkėme akis likusiems grupės vadovams. Deja, per daug vadovybės sprendimų jau buvo priimti praeityje, tad kasdienį veiklos valdymą naudojome gaisrų gesinimui. Nėra tekę matyti tokio vadovų susitelkimo Lietuvoje ir aistros gelbėjant savo kompaniją. Ačiū visiems jums, kad esate tokie pavyzdžiai mūsų mažoje šalyje.


Toliau įmonei rekomenduojame:

Ką iš to galime visi pasimokyti: 

- valdyti paklausą ir pajėgumus, identifikuoti butelio kaklelius ir savo sistemos apribojimus prieš priimant strateginį tikslą augti 

- susitelkti, susitelkti, susitelkti į tai ką darome geriausiai. Prieš augimą sukurti veiklos valdymo modelį ir veiklos discipliną, kurios pagrindu įgyti raumenis augimui 

- nuolat lyginti mūsų vadovų suvokimą su veiklą atliekančių žmonių realybe. Priimti faktą, kad žmonės žino daugiau apie veiklą nei mes patys 

- linkiu visoms įmonėms mylėti savo žmones taip kaip SMALL PLANET AIRLINES juos mylėjo.


BAA TRAINING


Kliento tikslas:

Sukurti penkių strateginių tikslų įgyvendinimo discipliną įtraukiant tarpfunkcines komandas iš visos organizacijos.


Įgyvendintas pokytis 2017-2018:

Sukurta strategijos įgyvendinimo disciplina: suburtos tarpfunkcinės komandos išgrynino tikslą kliento akimis ir susitarė dėl savo rolių. Savaitinis darbas grupėse, individualios PDCA koučingo-mentoringo sesijos strateginių tikslų šeimininkams padėjo išgryninti esamą situaciją ir nusistatyti siekiamą situaciją. Strateginių tikslų šeimininkai apmokyti vesti strateginius A3 įtraukiant reikalingus komandos narius įgyvendinimui. Sukurtas strategijos peržiūros ketvirtinis procesas, kurį atlieka CEO. Visos komandos pasidalina savo patirtimi įgyvendinant strateginius tikslus.


Kliento atsiliepimas:

Apie pokytį skaitykite: https://www.improvement.lt/LEAN-keliones-pradzia-is-CEO-lupu/

Toliau įmonei rekomenduojame:

- nusistatyti aiškius pokyčio prioritetus sutartus komandoje ir jų laikytis;

- vadovų komandai sukurti strateginį aiškumą ;

- nuosekliai laikytis strategijos įgyvendinimo disciplinos;

- stiprinti kasdienę veiklos valdymo discipliną;

- reguliariai būti gemboje įlipant į darbuotojo ir/ar kliento batus;

- puoselėti atvirą kultūrą.


SOFTERA BALTIC


Kliento tikslas:

Sukurti įmonės veiklos valdymo discipliną orientuotą į procesų tobulinimą ir žmonių įtraukimą.


Įgyvendintas pokytis 2015/2017:

Su vadovų komanda sukurta kasdienio veiklos valdymo ir greitų problemų sprendimo disciplina. Vėliau dauguma įmonės vadovų kasmet dalyvavo atviroje mokymų programoje "Vadovas-Lean Treneris" www.leantreneris.lt, iš kurios vadovai sėmėsi patirties ir toliau savarankiškai su minimalia Lean Trenerių palaikymu skleidė discipliną savo komandose.


Kliento atsiliepimas:

Apie pokytį skaitykite: http://www.improvement.lt/Lyderyste-ir-vadybos-pokytis/

Toliau įmonei rekomenduojame:

- toliau puoselėti tokią atvirą kultūrą kurią turite;

- stipriau dirbti ties end-to-end procesais iš kliento perspektyvos;

- ugdyti vadovus-trenerius, gebančius matyti ne tik savo funkciją, o pilną kliento kelionę.