Apie mus

Apie mus

Apie mus

Mums įmonė yra sistema, kurioje kliento vertė, strategija, kasdienis veiklos valdymas, procesai, vadovų įsitikinimai ir žmonės yra tarpusavyje susijusios ir viena nuo kitos priklausomos dalys. Pirmasis Lean principas yra vertės klientui kūrimas. Nepaisant to daug Lean praktikuojančių įmonių ignoruoja šį principą ir švaisto resursus Lean įrankių diegimui nepakeitę valdymo struktūros. 

Kai įmonė imasi pavieniais įrankiais gydyti kažkurią įmonės dalį, tobulinamas neteisingas dalykas teisingu būdu ir sukuriama dar daugiau švaistymų. Tai dar labiau suskaldo įmonę į atskiras dalis ir sukuria aukštesnes sienas tarp funkcijų. Įdiegti rodikliai, standartai ir taisyklės tarnauja ne horizontaliai vertės grandinei, o vertikalioms funkcijoms.

Norint valdyti įmonę kaip visumą, būtina pakeisti tradicinės vadybos rutinas.

KADA MUMS REIKIA JŪSŲ, O JUMS MŪSŲ:

  • Kai norite valdyti įmonę kaip visumą, o ne atskiras funkcijas
  • Kai norite turėti veiklos discipliną orientuotą į klientą
  • Kai matote, kad klientas reikalauja naujų, patobulintų paslaugų
  • Kai siekiate stiprios lyderystės "be karūnų"

Mes dirbame tiek su paslaugų, tiek su gamybinėmis įmonėmis Lietuvoje ir Skandinavijoje.

 Laura Gerrits-Gedvilė

Laura Gerrits-Gedvilė HOLISTIC ENTERPRISE COACH AND FOUNDER

Holistinės vadybos vystymas įmonėse be Lauros sunkiai įmanomas! Pokytį ji pradeda ne nuo įrankių ar vadybos vystymo, o nuo kliento kelionės studijavimo su įmonės aukščiausio lygio vadovais, kur randamas atotrūkis, skatinamas kritinis mąstymas ir vadovai supranta "kodėl?" pokytis reikalingas jų mąstyme ir vadybos sistemoje.

Ji geba suteikti prasmę aukščiausio lygio vadovams nusiimti karūnas ir vesti vadybos tobulinimo keliu. Gebėjimas sukurti pokyčio struktūrą ir discipliną nuo Top vadovų žemyn tampa transformacijos ašimi. Laura dirba Holistinės vadybos Trenere Lietuvoje, Skandinavijoje ir UK, jos klientų tarpe yra Operational Excellence vadovai ir CEO, vedantys organizacijas veiklos meistriškumo keliu daugiau nei 20 metų. LEAN MENTORYSTĖS© www.leantreneris.lt programos autorė ir pagrindinė mentorė.

Išsilavinimas: “MSc in Lean Enterprise” (Buckingham University, UK), BSc in Commercial Law & Economics (CBS Copenhagen Business School) „ICC Certificated Coach Education“. Konsultuoja gimtąja lietuvių, anglų ir danų kalbomis.

Vilma Nasteckienė HOLISTIC ENTERPRISE COACH AND PARTNER

Organizacijos "X-ray" akys, taip galim apibūdinti Vilmą. Per kelias dienas geba perprasti kompleksinės organizacijos vadybos ir veiklos procesus, įžvelgti pačios įmonės susikurtas rizikas būsimam pokyčiui. Šios kompetencijos padeda klientams kurti Lean kultūrą. Keliolika karjeros metų dirbo SEB Banke, kur vadovavo skirtingo dydžio komandoms, vykdė efektyvumo didinimo ir inovacijų diegimo projektuose. ISM Executive School vadovų magistratūros modulio „Verslo procesų valdymas“ vadovė. Išsilavinimas: Magistras Vytauto Didžiojo Universitete, žinias gilino Weber State University JAV ir BI Norwegian Business School. Sertifikuota rizikos valdymo (AT31000) trenerė. Patvirtinta ISO 31000 rizikos valdymo trenerė Baltijos šalims.  Konsultuoja gimtąja lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. 

Vilma Nasteckienė
Rimvydas Pundinas

Rimvydas Pundinas OPERATIONAL EXCELLENCE COACH

Rimvydas specializuojasi integruotos veiklos tobulinimo sprendimų taikyme gamyboje ir paslaugų sferoje, bei nuolat besimokančios kultūros ugdymu. Jis yra inovatyvus vadovas su didžiule tarptautinės veiklos ir veiklos tobulinimo patirtimi. Didžiąją dalį savo profesinio kelio nuėjo dirbdamas „Philip Morris International“, kur sėkmingai kopė karjeros laiptais ir užėmė pozicijas kurios buvo susijusios su procesais ir nuolatiniu jų tobulinimu. Jis darbavosi Lietuvoje, Nyderlanduose, Lenkijoje, Portugalijoje, Šveicarijoje, o paskutinė jo pozicija buvo nuolatinio tobulėjimo vadovas ES regione.  Rimvydą tobulėjimo keliu vedė tarptautiniumastu pripažintos konsultacinės bendrovės ir geros praktikos dalinimosi vizitai į kitas, sėkmingas įmones. „Baltic ManagementInstitute“ jis sėkmingai apsigynė vadovų magistratūros verslo administravimo diplomą, bei yra įgijęsmaisto pramonės inžinieriaus - chemiko išsilavinimą Kauno technologijos universitete. Šiuometu Rimvydas ir toliau tobulėja, siekia meistriškumo studijuodamas programoje „Lean Six Sigma Black Belt certification”.

Alma Čenkuvienė HOLISTIC ENTERPRISE COACH

Alma Čenkuvienė veda individualias  koučingo sesijas klientams, kurie nėra abejingi savo asmeniniam bei profesiniam augimui bei siekia tobulėti kaip lyderiai

Almą džiugina galimybė prisidėti prie pokyčio, kai koučingo sesijų metu klientai atrasdami atsakymus į sau svarbius klaiusimus,  sąmoningai augina save ir taip prisideda ir prie organizacijos auginimo, nes tapdami geresniais lyderiais kartu augina ir kitus.

Alma yra pabaigusi koučingo institutą„Co-Active Training Institute(CTI)“ Šveicarijoje ir šiuo metu yra vienintelė koučerė Lietuvoje turinti CPCC (Certified Professional Co-Active Coach) akreditaciją.  Taip pat Alma yra įgijusi ir Tarptautinės koučingo federacijos (ICF) kredencialus - ACC (Associate Certified Coach). Šiuo metu ji yra šios federacijos padalinio Lietuvoje -  „ICF Lithuania“ valdybos narė.

Taip pat Alma turi ir vadovavimo magistro laipsnį  iš ISM Tarptautinio Vadybos ir Ekonomikos Universiteto bei BI Norvegian Business School, o bakalauro laipsnį iš -  LCC International University.

Alma Čenkuvienė