Apie mus

Apie mus

Apie mus

Mums įmonė yra sistema, kurioje kliento vertė, strategija, kasdienis veiklos valdymas, procesai, vadovų įsitikinimai ir žmonės yra tarpusavyje susijusios ir viena nuo kitos priklausomos dalys. Pirmasis Lean principas yra vertės klientui kūrimas. Nepaisant to daug Lean praktikuojančių įmonių ignoruoja šį principą ir švaisto resursus Lean įrankių diegimui nepakeitę valdymo struktūros. 

Kai įmonė imasi pavieniais įrankiais gydyti kažkurią įmonės dalį, tobulinamas neteisingas dalykas teisingu būdu ir sukuriama dar daugiau švaistymų. Tai dar labiau suskaldo įmonę į atskiras dalis ir sukuria aukštesnes sienas tarp funkcijų. Įdiegti rodikliai, standartai ir taisyklės tarnauja ne horizontaliai vertės grandinei, o vertikalioms funkcijoms.

Norint valdyti įmonę kaip visumą, būtina pakeisti tradicinės vadybos rutinas.

KADA MUMS REIKIA JŪSŲ, O JUMS MŪSŲ:

  • Kai norite valdyti įmonę kaip visumą, o ne atskiras funkcijas
  • Kai norite turėti veiklos discipliną orientuotą į klientą
  • Kai matote, kad klientas reikalauja naujų, patobulintų paslaugų
  • Kai siekiate stiprios lyderystės "be karūnų"

Mes dirbame tiek su paslaugų, tiek su gamybinėmis įmonėmis Lietuvoje ir Skandinavijoje.

 Laura Gerrits-Gedvilė

Laura Gerrits-Gedvilė HOLISTIC ENTERPRISE COACH AND FOUNDER

Holistinės vadybos vystymas įmonėse be Lauros sunkiai įmanomas! Pokytį ji pradeda ne nuo įrankių ar vadybos vystymo, o nuo kliento kelionės studijavimo su įmonės aukščiausio lygio vadovais, kur randamas atotrūkis, skatinamas kritinis mąstymas ir vadovai supranta "kodėl?" pokytis reikalingas jų mąstyme ir vadybos sistemoje.

Ji geba suteikti prasmę aukščiausio lygio vadovams nusiimti karūnas ir vesti vadybos tobulinimo keliu. Gebėjimas sukurti pokyčio struktūrą ir discipliną nuo Top vadovų žemyn tampa transformacijos ašimi. Laura dirba Holistinės vadybos Trenere Lietuvoje, Skandinavijoje ir UK, jos klientų tarpe yra Operational Excellence vadovai ir CEO, vedantys organizacijas veiklos meistriškumo keliu daugiau nei 20 metų. LEAN MENTORYSTĖS© www.leantreneris.lt programos autorė ir pagrindinė mentorė.

Išsilavinimas: “MSc in Lean Enterprise” (Buckingham University, UK), BSc in Commercial Law & Economics (CBS Copenhagen Business School) „ICC Certificated Coach Education“. Konsultuoja gimtąja lietuvių, anglų ir danų kalbomis.

Vilma Nasteckienė HOLISTIC ENTERPRISE COACH AND PARTNER

Organizacijos "X-ray" akys, taip galim apibūdinti Vilmą. Per kelias dienas geba perprasti kompleksinės organizacijos vadybos ir veiklos procesus, įžvelgti pačios įmonės susikurtas rizikas būsimam pokyčiui. Šios kompetencijos padeda klientams kurti Lean kultūrą. Keliolika karjeros metų dirbo SEB Banke, kur vadovavo skirtingo dydžio komandoms, vykdė efektyvumo didinimo ir inovacijų diegimo projektuose. ISM Executive School vadovų magistratūros modulio „Verslo procesų valdymas“ vadovė. Išsilavinimas: Magistras Vytauto Didžiojo Universitete, žinias gilino Weber State University JAV ir BI Norwegian Business School. Sertifikuota rizikos valdymo (AT31000) trenerė. Patvirtinta ISO 31000 rizikos valdymo trenerė Baltijos šalims.  Konsultuoja gimtąja lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. 

Vilma Nasteckienė
Rimvydas Pundinas

Rimvydas Pundinas OPERATIONAL EXCELLENCE COACH

Rimvydas specializuojasi integruotos veiklos tobulinimo sprendimų taikyme gamyboje ir paslaugų sferoje, bei nuolat besimokančios kultūros ugdymu. Jis yra inovatyvus vadovas su didžiule tarptautinės veiklos ir veiklos tobulinimo patirtimi. Didžiąją dalį savo profesinio kelio nuėjo dirbdamas „Philip Morris International“, kur sėkmingai kopė karjeros laiptais ir užėmė pozicijas kurios buvo susijusios su procesais ir nuolatiniu jų tobulinimu. Jis darbavosi Lietuvoje, Nyderlanduose, Lenkijoje, Portugalijoje, Šveicarijoje, o paskutinė jo pozicija buvo nuolatinio tobulėjimo vadovas ES regione.  Rimvydą tobulėjimo keliu vedė tarptautiniumastu pripažintos konsultacinės bendrovės ir geros praktikos dalinimosi vizitai į kitas, sėkmingas įmones. „Baltic ManagementInstitute“ jis sėkmingai apsigynė vadovų magistratūros verslo administravimo diplomą, bei yra įgijęsmaisto pramonės inžinieriaus - chemiko išsilavinimą Kauno technologijos universitete. Šiuometu Rimvydas ir toliau tobulėja, siekia meistriškumo studijuodamas programoje „Lean Six Sigma Black Belt certification”.

Eglė Songailienė HOLISTIC ENTERPRISE COACH AND PARTNER

Eglė Songailienė specializuojasi paslaugų dizaine ir rinkodaroje žiūrint į įmonę kaip į visumą. Visos taktikos ir triukai bus beverčiai ilgalaikėje perspektyvoje, jei jūsų produktai ar paslaugos nebus kuriami ir vystomi įsiklausant į kliento balsą. Dirbant su įmonėmis, Eglės tikslas labai konkretus – sukurti produktus ar paslaugas, kurie kuria vertę klientams ir verslui.

Kai klientui teikiama vertė tampa įmonės strategija, būtina rasti naują kampą ir sumodeliuoti paslaugų ir produktų teikimą inovatyviu būdu, Eglės paslaugų dizaino ir inovacijų kompetencijos tampa vadybos transformacijos dalimi. Gebėjimas vesti įmonės vadovus ir komandas į kliento balsą, integruoti tai paslaugų kūrime ir kasdienėje veiklos disciplinoje iš esmės pagreitina įmonės strategijos įgyvendinimą. Eglė dirba Paslaugų Dizaino mentore tiek su pradedančiu verslu, tiek su stambiu verslu.

Išsilavinimas: Bakalauras "BA in Business Administration" (LCC International University), Magistras "MA in Marketing" (University of Nottingham, UK). Konsultuoja gimtąja lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. 

Eglė Songailienė
Modestas Kisielius

Modestas Kisielius HOLISTIC ENTERPRISE COACH

Gamybos vadovas savo asminine patirtimi vystęs Lean discipliną gamybinėse įmonėse, šiuo metu studijuojantis Msc Lean Enterprise magistrą Buckhinghamo universitete. Modestas žino, jog vien įrankiais grįstas Lean diegimas reikalauja didelių pastangų ir nėra teisingas būdas vystyti Lean vadybą. Daugelyje įmonių veiklos tobulinimas vyksta operaciniame proceso lygmenyje pritaikant Lean įrankius, tačiau didesni laimėjimai yra vadovybės sprendimai: vadovai atsakingi už vertės srautą, organizacijos procesų stabilumą, darbuotojus. 

Būtent tai ir daro Modestas. 

Išsilavinimas: Master's Degree in Mechanical Engineering, Porto University, Portugal, Master's degree in Business administration and management, Kaunas Technology University. Currently studying Msc Lean Enterprise Buckingham University, UK.