'If the goal is defined badly, if it doesn't measure what it's supposed to measure, if it doesn't reflect the real welfare of the system, then the system can't possibly produce a desirable result. Systems, like the three wishes in the traditional fairy tale, have a terrible tendency to produce exactly and only what you ask them to produce. Be careful what you ask them to produce' - Donella Meadows

Tai pagal įmonės poreikį sukurta procesų tobulinimo ir inovacijų įgyvendinimo disciplina, padedanti įmonės vadovams ir komandoms nuosekliai perkurti esminius end-to-end veiklos procesus ir įgyvendinti kokybinį verslo šuolį.

Skirta įmonėms, kurios siekia: 

 • Turėti problemų sprendimų discipliną kaip įmonės DNR
 • Susitelkti ne vien į mažų patobulinimų įgyvendinimą ir KAIZEN'ų didinimą, o į esminių veiklos lūžio taškų išsprendimą
 • Suprasti kada spręsti problemas PDCA būdu, o kada inovuoti remiantis pasauline TRIZ metodika
 • Ugdyti vadovus-Lean trenerius gebančius studijuoti ir tobulinti visos paslaugos end-to-end procesą
 • Turėti discipliną, leidžiančią greitai keisti esamus vadybos įpročius ir elgseną į tai, ko nori klientas ir rinka šiandien.
 • Po LEAN įrankių diegimo tradiciniame valdyme, pereiti į holistinį įmonės valdymą, kuriame išnyksta atskirų funkcijų efektyvumas viena kitos sąskaita, ir atsiranda horizontalus valdymas.Kokį rezultatą tai duos mūsų organizacijai ?
FOKUSAS Į ATEITĮ

Kartu su vadovais identifikuojame esminius verslo modelio lūžio taškus (angl. leverage points), kuriuos išsprendus padidėtų visos įmonės veiklos efektyvumas ir konkurencinis pranašumas.


FOKUSAS Į PRIEŽASTIS

Vadovai įgyja žinias, kaip atskirti sistemines ir įprastines procesų priežastis. Geba skaityti proceso variacijos trendą ir suprasti kada deleguoti patobulinimą, o kada patiems imtis PDCA".


PDCA MĄSTYMAS

Vadovai pradeda dirbti įmonei kaip visumai, vardan bendro efektyvumo. Sisteminės procesų priežastys tobulinamos PDCA būdu pačių vadovų stabilizuoja variaciją ir mažina kaštus.
Kaip tai siejasi su holistine Lean vadyba?

 
Rekomenduoja mūsų klientai:

 • OPERATIONAL EXCELLENCE COACH, NORDEA BANK
  Laura worked with senior management of GF group functions organization in Nordea and was responsible for establishing daily management discipline and strategy deployment. Her high competencies on holistic Lean management changed our mindset of traditional silo-based measures and vertical strategy deployment. Working together with Laura opened new understanding of the intention behind Lean, which is to manage the company as one system, not as separate parts. I was trained by her to continue the strategy deployment aligning silos horizontally and coaching senior managers to act upon the purpose of the bank from the customers point of view.
  MONICA STJERNA, OPERATIONAL EXCELLENCE COACH, NORDEA BANK
 • GAMYBOS DIREKTORIUS, UAB SELTEKA
  Prieš 4 metus pirmą kartą dalyvavau sesijoje, kurią organizavo IMPROVEMENT. Šiuo metu, kai prisimenu visą kelionę, viduje aš nuraustu. Kaip į tuos pačius įrankius, filosofiją ir kultūrą žvelgiau skirtingai. Kiekviename metode slypi matoma pusė (pvz.: mažas lapelis, popierius, spalva, lenta, klausimai, skaičiai, taisyklės, rašymas ranka) ir nematoma pusė. Nematoma ir esminė pusė - tai kova su mūsų, vadovų, žmogiškaisiais ir vidiniais demonais, nuostatomis. Visi matomi metodai yra skirti pakeisti nematomiems. Asmeniškai man tai suteikė regėjimą, komandai davė pasitikėjimą, o įmonei viltį.
  MARIUS BALČIŪNAS, GAMYBOS DIREKTORIUS, UAB SELTEKA
 • UAB SOFTERA BATIC DIREKTORIUS
  Kai sparčiai augi ir pamatai, kad įmonė praranda valdymo kontrolę, svarbu greitai reaguoti. Per pusantrų metų nušvitimų buvo tikrai daug. Vieni didesni, kiti mažesni. Pamatėme kaip vyksta įmonės valdymas, kaip vaikšto informacija, pajautėme matavimų vertę. Išgryninome strategines kryptis, nuo komandos formavimo perėjome prie pokyčių, pradėjome vystyti naujas veiklas. Žaviuosi matydamas kaip stiprėja mūsų komanda, tai mane įkvepia.
  TOMAS KAZOKAS, UAB SOFTERA BATIC DIREKTORIUS
 • LEAN IR PROCESŲ VADOVĖ
  Patirtis iš tikro kalba pati už save, rezultatai akivaizdžiai matomi. Labai svarbu turėti  vieningą nuomonę kartu su išorės konsultantu-treneriu, tuomet galime maksimaliai išnaudoti gaunamas žinias ir jas pritaikyti. Mums labai tinka struktūruota ir teisinga Laura Gerrits pokyčio valdymo patirtis, kuri įneša tam tikrą discipliną ir skatina pačioms, kaip vidinėms treneriams ieškoti galimų sprendimų.
  LAURA MAKELĖ, LEAN IR PROCESŲ VADOVĖ


<< Atgal