'Even when top management has announced constancy of purpose, it takes a little while for credibility to seep and soak around' – E. Deming.

Strategijos įgyvendinimas tai - tai strategijos įgyvendinimo disciplina, orientuota į nuolatinį vertės didinimą klientui. Kaip moneta iš dviejų pusių, taip ir strategija turi dvi puses:

 1.  25 proc. sudaro strateginis planavimas ir komunikacija
 2.  75 proc. kasdienis vizualus veiklos valdymas, kurio pagalba sukuriama disciplina įgyvendinti strategiją. Aukščiausio ir vidurinės grandies lygio vadovai ir komandų nariai aktyviai dalyvauja strategijos planavime ir įgyvendinime. Tokiu būdu sukuriamas strateginis aiškumas, kuriame kiekvienas žino kaip prisideda prie įmonės strategijos.

Skirta įmonėms, kurios siekia: 

 • Strategijos įgyvendinimo planą „popieriuje" paversti „gyva" ir vizualiai matoma įmonėje kasdiene veiklos tobulinimo rutina.
 • End-to-end veiklos rodikliais, orientuotais į klientą, įtraukti esamas "atskiras funkcijų karalystes" į vientisą valdymą.
 • „Iš apačios į viršų" ir atvirkščiai pagreitinti komunikacijos ir problemų sprendimų laiką bei išgryninti vadovo rolę veiklos tobulinime
 • Turėti discipliną, leidžiančią greitai keisti esamus vadybos įpročius ir elgseną į tai, ko nori klientas ir rinka šiandien.
 • Po LEAN įrankių diegimo tradiciniame valdyme, pereiti į holistinį įmonės valdymą, kuriame išnyksta atskirų funkcijų efektyvumas viena kitos sąskaita, ir atsiranda horizontalus valdymas.

Kaip tai siejasi su holistine Lean vadyba?
Kokį rezultatą tai duos mūsų organizacijai ?
KIEKVIENAS SUPRANTA SAVO INDĖLĮ Į STRATEGIJĄ

Kiekvienas žmogus nori jaustis svarbiu ir suprasti kaip savo kasdieniu darbu prisideda prie įmonės strategijos. Strategijos įgyvendinmo procesas užtikrina savailaikę vadovų komunikaciją ir komandų įtraukimą į susitarimus ir jų įgyvendinimą.


STRATEGIJA SUDERINTA TARP FUNKCIJŲ

Skirtingos verslo linijos turi ribotus ir dažnai besidalinančius tarpusavyje resursus. Strateginių tikslų ir taktikų suderinimas tarp departamentų užkerta kelią konfliktuojantiems tikslas, rodkliams ir resursų nebuvimui.


SUKURIAMA STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO DISCIPLINA

Kartu su vadovais ir jų komandomis sukonstruojamas kasdienis vizualus veiklos valdymas, padedantis kasdien suprasti kur esame tikslo link, numatyti rizikas, tobulinti veiklą, ugdant save ir komandų narius
Rekomenduoja mūsų klientai:

 • OPERATIONAL EXCELLENCE COACH, NORDEA BANK
  Laura worked with senior management of GF group functions organization in Nordea and was responsible for establishing daily management discipline and strategy deployment. Her high competencies on holistic Lean management changed our mindset of traditional silo-based measures and vertical strategy deployment. Working together with Laura opened new understanding of the intention behind Lean, which is to manage the company as one system, not as separate parts. I was trained by her to continue the strategy deployment aligning silos horizontally and coaching senior managers to act upon the purpose of the bank from the customers point of view.
  MONICA STJERNA, OPERATIONAL EXCELLENCE COACH, NORDEA BANK
 • GAMYBOS DIREKTORIUS, UAB SELTEKA
  Prieš 4 metus pirmą kartą dalyvavau sesijoje, kurią organizavo IMPROVEMENT. Šiuo metu, kai prisimenu visą kelionę, viduje aš nuraustu. Kaip į tuos pačius įrankius, filosofiją ir kultūrą žvelgiau skirtingai. Kiekviename metode slypi matoma pusė (pvz.: mažas lapelis, popierius, spalva, lenta, klausimai, skaičiai, taisyklės, rašymas ranka) ir nematoma pusė. Nematoma ir esminė pusė - tai kova su mūsų, vadovų, žmogiškaisiais ir vidiniais demonais, nuostatomis. Visi matomi metodai yra skirti pakeisti nematomiems. Asmeniškai man tai suteikė regėjimą, komandai davė pasitikėjimą, o įmonei viltį.
  MARIUS BALČIŪNAS, GAMYBOS DIREKTORIUS, UAB SELTEKA
 • UAB SOFTERA BATIC DIREKTORIUS
  Kai sparčiai augi ir pamatai, kad įmonė praranda valdymo kontrolę, svarbu greitai reaguoti. Per pusantrų metų nušvitimų buvo tikrai daug. Vieni didesni, kiti mažesni. Pamatėme kaip vyksta įmonės valdymas, kaip vaikšto informacija, pajautėme matavimų vertę. Išgryninome strategines kryptis, nuo komandos formavimo perėjome prie pokyčių, pradėjome vystyti naujas veiklas. Žaviuosi matydamas kaip stiprėja mūsų komanda, tai mane įkvepia.
  TOMAS KAZOKAS, UAB SOFTERA BATIC DIREKTORIUS
 • LEAN IR PROCESŲ VADOVĖ
  Patirtis iš tikro kalba pati už save, rezultatai akivaizdžiai matomi. Labai svarbu turėti  vieningą nuomonę kartu su išorės konsultantu-treneriu, tuomet galime maksimaliai išnaudoti gaunamas žinias ir jas pritaikyti. Mums labai tinka struktūruota ir teisinga Laura Gerrits pokyčio valdymo patirtis, kuri įneša tam tikrą discipliną ir skatina pačioms, kaip vidinėms treneriams ieškoti galimų sprendimų.
  LAURA MAKELĖ, LEAN IR PROCESŲ VADOVĖ

Video apie holistinę Lean vadybą:
<< Atgal